hoofd-gilde.jpg


Welkom bij het Briels Klokkenluiders Gilde


Bespeel de klokken van de Catharijnetoren! Net als het Utrechts 
Klokkenluidersgilde
hebben wij ook een luidsimulator op onze website (met dank aan Utrechter

Martijn Noordermeer). Kijk op de pagina 'luidsimulator' en word zelf klokkenluider.  


Luidingen tot minimaal 1 juni stopgezet!

Het functioneren van ons Gilde wordt ernstig bemoeilijkt door de uitbraak van het Corona-virus. 
Alle activiteiten van ons gilde worden daarom opgeschort tot minimaal 1 juni. 
We willen de gezondheid van onze leden niet in gevaar brengen. Dus wordt 1 april niet de
Geuzenvlag op de toren gehesen. Hoe sympathiek dat idee ook is en hoe bemoedigend
de aanblik van die wapperende vlag zou kunnen zijn. Om dezelfde reden wordt er 29 maart
niet geluid als ode aan alle medewerkers van de Brielse Matthäus Passion waarvan het werk is
weggevallen. Hoezeer wij ook dat idee ondersteunen.

Een opmerking van onze voorzitter tot slot:  "Laten we hopen dat van de uitgestelde trouwerijen geen 
afstel komt..."

 


De naam Briels Klokkenluiders Gilde (BKG) doet vermoeden dat het om een zeer oude vereniging gaat. Niets is minder waar. Toen de gilden hun bloeiperiode beleefden bestond er geen klokkenluidersgilde. Het luiden van klokken werd gedaan door de koster of de torenwachter met eventuele helpers.

Het Briels Klokkenluiders Gilde is op 26 juni 1999 officieel geïnstalleerd door de toenmalige burgemeester van Brielle, mevr. B.F.A. van der Kluit-de Groot. Het gilde was daarvoor al een aantal jaren actief geweest en kende zelfs een naamswijziging van KGB naar BKG. Via een notariële akte is het BKG nu een vereniging met meer dan 40 actieve klokkenluiders.